O wspólnocie

Wspólnota „Kairos” jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w Archidiecezji Białostockiej, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego w dniu 8 grudnia 2001 roku, przez  ówczesnego Arcybiskupa Metropolitę Wojciecha Ziembę, choć początki spotkań Wspólnoty sięgają lat 90.

Wszyscy, dzięki Ruchowi Światło-Życie, doświadczyliśmy daru spotkania z Bogiem i braćmi w Kościele rzymskokatolickim i pragniemy służyć odnowie Kościoła, szczególnie poprzez metody tego Ruchu. Nie wiążą nas śluby, przyrzeczenia czy obietnice – momentem włączenia do Wspólnoty jest wyrażenie wobec całej Wspólnoty woli realizowania zasad określonych w Statucie i Regulaminie Wspólnoty.

W 1992 r. Wspólnota zakupiła budynek poszkolny w Hermanówce, który od tego czasu stał się domem rekolekcyjnym i miejscem rekolekcji, spotkań nie tylko naszej Wspólnoty.

Gromadzi obecnie około 130 osób. Są wśród nas 4 kapłani, osoby konsekrowane, małżonkowie i osoby stanu wolnego.
Ponadto około 60 osób formuje się w prowadzonej przez Wspólnotę – Fraterni.

Jesteśmy podzieleni na małe grupy skupiające osoby różnego stanu. Spotykamy się dwa razy w miesiącu, rozważamy Słowo Boże, dzielimy się w wolności, naszym życiem, modlimy się za siebie nawzajem wspierając się zarówno w radościach jak i troskach. Gromadzimy się na czwartkowych spotkaniach, otwartych dla wszystkich chętnych a także na comiesięcznych spotkaniach już tylko dla członków Wspólnoty w naszym domu w Hermanówce.

Fraternia – gromadzi osoby, które uczestniczyły w Seminarium Odnowy Wiary i zdecydowały się na dalszą formację w naszej Wspólnocie poprzez: comiesięczne spotkania Fraterni podczas których odbywają spotkania w małych grupach dzielenia się Słowem Bożym, jak też udział w rekolekcjach weekendowych oraz Oazach rekolekcyjnych Ruchu Światło- Życie. Osoby z Fraterni, po etapie formacji,  mogą wejść do Wspólnoty.

Moderatorem Wspólnoty Kairos jest ks. Zbigniew Snarski.

keyboard_arrow_up