Czwartkowe spotkania

Wspólnota Kairos organizuje raz w miesiącu POGOTOWIE DUCHOWE.

Odbywa się ono w pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 19.00 – 21.00  w Domu Parafialnym przy kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi, przy ul. Suchowolca 27 Białystok.

Na Pogotowie Duchowe mogą przyjść wszystkie osoby, które chorują, przeżywają trudne sytuacje życiowe, potrzebują wsparcia lub po prostu rozmowy.

Osoby te mogą skorzystać z trzech form pomocy:

  • modlitwy wstawienniczej w małej grupie,
  • Sakramentu Pokuty i Pojednania,
  • rozmowy duchowej z osobą konsekrowaną.

Na każdą z tych form należy zapisać się u koordynatora obecnego podczas całego spotkania, co ułatwia nam udzielanie pomocy.

Przez całe Pogotowie trwa w ciszy Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Pomysł, żeby modlić się wieczorem w pierwszy czwartek miesiąca nawiązuje do praktyki tzw. Godziny Świętej Jest ona modlitwą Kościoła jednoczącego się z Jezusem modlącym w Ogrodzie Oliwnym w Wielki Czwartek poprzedzający Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Traktujemy ten czas jako bycie razem z Jezusem – razem z Nim wstawiamy się za potrzebujących. Kierujemy się słowem Bożym. „ Oto biedak zawołał a Pan go usłyszał, i wybawił z wszystkich ucisków” (Ps. 34,). To Słowo realizuje się w sposób konkretny właśnie podczas Pogotowia Duchowego.

Pogotowie Duchowe jest także czasem cichej  modlitwy wstawienniczej całej naszej Wspólnoty w proponowanych intencjach, w których obejmujemy aktualne sprawy Kościoła, społeczeństwa, świata, np. za kapłanów, za młodzież, o dobre relacje w rodzinach, o pokój na Ukrainie, etc.

Wierzymy, że te godziny spędzone przez nas przed Najświętszym Sakramentem mogą stać się wielkim błogosławieństwem dla tych, za których się modlimy.

Czy słyszałeś o modlitwie uwielbienia? Może chciałbyś dowiedzieć się czym jest uwielbienie?

Modlitwa uwielbienia to szczególny rodzaj modlitwy. To czas, w którym możemy się zatrzymać i zachwycić pięknem Boga obecnego w codziennym życiu. Dzięki niej nie sprawimy, że Bóg będzie większym bogiem, nie  przymnożymy Mu chwały, ale nasze serca wypełni bogactwo Jego Miłości. Uwielbienie często staje się nie tylko modlitwą ale też stylem naszego życia.

W każdy drugi czwartek miesiąca po wieczornej Eucharystii o 18:00, wspólnota Kairos prowadzi Modlitwę Uwielbienia. Miejsce spotkania to Dom Parafialny mieszczący się przy parafii p.w. Niepokalanego  Serca Maryi na ul. Księdza Stanisława Suchowolca 27.

W każdy trzeci czwartek miesiąca, po wieczornej Eucharystii, pozostajemy w kościele (Niepokalanego Serca Maryi, ul. Ks. Suchowolca 27), aby uczestniczyć w modlitwie o uzdrowienie. Jest to czas (około godziny), w którym trwamy przed Najświętszym Sakramentem i poddajemy się uzdrawiającej mocy Chrystusa. Gdy stajemy przed Nim w prawdzie, tacy, jakimi jesteśmy i prosimy z głębi serca, z wiarą, On ma moc uleczyć nas z naszych zranień, słabości, chorób duchowych i cielesnych.

W tym czasie modlimy się, prowadzeni przez kapłana – śpiewem, koronką do Bożego Miłosierdzia, w ciszy.

Czas świadectw to wyjątkowa okazja, podczas której ludzie dzielą się swoimi doświadczeniami i historiami związanymi z wiarą. To spotkania w małych grupach, gdzie uczestnicy mogą otwarcie rozmawiać o swoim życiu duchowym, relacjach z Bogiem i wpływie wiary na ich codzienne życie. To inspirujące chwile, które pozwalają na budowanie więzi społeczności oraz wzmacnianie wiary poprzez dzielenie się własnymi przeżyciami i wsparciem dla siebie nawzajem. Czas świadectw to droga do głębszego zrozumienia i pogłębienia relacji z Bogiem.

Każdy czwartek godz. 18:00 – 20:00

Suchowolca 27, Białystok

keyboard_arrow_up