Slide Background
Katolicka wspólnota Kairos
Bóg daje nam moc

Bóg jest naszym przewodnikiem i doradcą, który daje nam mądrość i rozwagę potrzebną do podejmowania dobrych decyzji. On daje nam siłę do przebaczenia i do wybaczania, daje nam siłę do miłości i dobroci.

Shadow

O nas

Wspólnota „Kairos” to publiczne stowarzyszenie wiernych założone w 2001 roku w Archidiecezji Białostockiej, które wywodzi się z Ruchu Światło-Życie. Nie wymaga ślubów ani przyrzeczeń; dołączenie opiera się na akceptacji zasad określonych w statucie. W 1992 roku nabyli budynek w Hermanówce jako dom rekolekcyjny. Liczy około 130 członków, w tym 4 kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie. Spotykają się dwa razy w miesiącu, aby rozważać Słowo Boże i wspierać się nawzajem.

Moderator: ks. Zbigniew Snarski.

Słowa na wzmocnienie

„Słowo Boże daje nam spojrzenie z góry – spojrzenie na świat oczami Boga” (ks. F. Blachnicki)

Idąc za tą myślą, spójrz na Słowo przez pryzmat rozważań fragmentów Ewangelii. Posłuchaj świadectw osób, które w swoim życiu doświadczyły opieki świętych. Posłuchaj również o ważnej roli Ducha Świętego, przeżywając Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego, gdyż Duch Święty wlewa w Twoje serce miłość. Zagłębij się w Słowie, bo „człowiek nie może żyć w pojedynkę. Musi wejść w dialog z Bogiem, mieć z Nim wspólną historię: Bóg i ja” (ks. F. Blachnicki).

ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ

Jeśli chcesz wesprzeć funkcjonowanie Domu w Hermanówce lub inne nasze dzieła ewangelizacyjne, możesz to uczynić przelewając dowolną darowiznę na cele statutowe Wspólnoty KAIROS na konto: Bank Spółdzielczy w Białymstoku

47 8060 0004 0843 0573 2000 0010

keyboard_arrow_up